Astellas Virtual

Vstup na Astellas Virtual

UPOZORNENIE

Nasledujúce stránky a informácie, ktoré budú sprístupnené na základe Vašej registrácie, sú určené výhradne odborníkom, teda osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky [definícia odborníka podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o reklame“)]. V prípade, že nie ste odborníkom podľa vyššie uvedenej definície, musíte si byť vedomý, že nemáte oprávnenie vstupovať na nasledujúce stránky.

  1. Kliknutím na tlačidlo VSTÚPIŤ výslovne vyhlasujem a potvrdzujem, že som odborníkom, teda osobou oprávnenou vydávať lieky alebo osobou oprávnenou predpisovať lieky. V prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky, opustite prosím tieto stránky.
  2. Kliknutím na tlačidlo VSTÚPIŤ výslovne vyhlasujem a potvrdzujem, že je mi známa definícia odborníka podľa zákona o reklame. V prípade, že nie, alebo v prípade, že nepatríte medzi osoby oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky, opustite prosím tieto stránky.
  3. V prípade, že nie ste odborníkom, nie ste oprávnený registrovať sa na týchto stránkach, a ani využívať informácie, prednášky a služby s tým spojené, preto prosím opustite tieto stránky.

Ak si želáte pokračovať a tým potvrdiť, že ste odborníkom, vyplňte požadované údaje a súhlas/y a stlačte VSTÚPIŤ.

07/2021, NON_2021_0046_SK

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.